2019 Regelændringer - LiF

Gå til indhold

2019 Regelændringer

Nye Golfregler 2019:

Her får du et overblik over nogle af de væsentligste Regelændringer fra 1/1 2019:

Drop
•Droppet skal foretages fra knæhøjde.
•Bolden droppes i og spilles fra et "lempelsesområde" på normalt 1 køllelængde (med få undtagelser 2 køllelængder). Den må ikke længere rulle 2 køllelængder væk.

Bold fæstnet i rough
•Fremover samme muligheder for lempelse uanset om bolden er fæstnet i kortklippet eller andet sted i "det generelle område" (tidl. Through the green)
•Drop i lempelsesområde - 1 køllelængde

Strafområder - Røde områder
•Vandhazarder erstattes af "strafområder" - markeret som gule eller røde
•Komiteen kan vælge at markere alle strafområder som røde
•Komiteen kan markere et hvilket som helst område af banen som rødt strafområde.
•Man må ikke længere droppe på modsat side af strafområdet, som man tidligere måtte ved røde pæle.

Skader på green
•Fremover må man foretage sig alle rimelige handlinger for at genskabe putteoverfladen til den originale tilstand ved at anvende sine hænder eller andre dele af kroppen, pitchfork, tee, kølle eller lignende fra det normale udstyr. F.eks.  skader fra bolde, sko, greenklippere, dyrespor.

Bold tilfældigt ført ud af retning af spiller eller anden ekstern påvirkning
•Nu ingen straf og ingen forskel på, hvem der er årsag til eller hvordan bolden er ført ud af retning.
•Spilles som den ligger
•Både slagspil og hulspil (ikke længere mulighed for at annullere slaget og spille det om i hulspil).

Mindre tid til søgning
•Søgning nedsættes fra fem til tre minutter.

Spil uden for tur - opfordring til Ready Golf
•Muligheden eksisterer i slagspil, men nu opfordres der til det direkte i Reglerne
•Det kan aftales i hulspil, at der spilles uden for tur. Har man givet lov, kan slaget ikke tilbagekaldes.

Slå dit slag inden for 40 sekunder
•Nu opfordres der til dette i Regelteksten.

Bold tilfældigt flyttet af spiller under søgning
•Ikke længere straf. Alle kan nu søge dedikeret. Bolden genplaceres. Hvis punkt er ukendt, skønnes det.

Beholde flaget i
•Der er ikke længere straf for at ramme flaget eller den, der passer flaget ved spil fra green.

Forhold omkring slaget
•Der gælder nu - med enkelte undtagelser - samme regler for forberedelsen til slaget på alle dele af banen, f.eks.:
•Der må fjernes løse naturgenstande og flytbare forhindringer i "det generelle område" (tidl. Through the Green), i strafområder og i bunker.
•Køllen må berøre jorden i strafområder (der må groundes)
•Køllen må berøre sandet i bunker - dog:
  • Ikke umiddelbart foran og bagved bolden (ej heller i tilbagesving) (her må altså ikke groundes)
  • Ingen prøveslag
  • Intet må gøres for at undersøge beskaffenheden af underlaget.

Uspillelig bold i bunker
•Du må nu - som en ekstra mulighed - droppe bagud - uden for bunkeren - med to straffeslag.

Hundehuller
•Lempelse for huller lavet af alle dyr, som er større end insekter og orme - ikke bare bogravende dyr - f.eks. nu også hunde.
Tillige lempelse for nedslidt spor mod hullet og opgravet materiale.

Dobbeltslag
•Koster ikke længere et straffeslag.

Annoncere
•Du skal ikke længere annoncere, at du vil løfte og identificere din bold. Men du skal stadig markere den.


Repetition: De 21 vigtigste ændringer er:
1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)
3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)
4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter
5. Drop i "lempelsesområde" fra knæhøjde. Straf for at spille bolden efter "gammelags" skulderhøjt drop: 1 strafslag. Ny Regel 14.3.
Bold må ikke længere rulle 2 køllelængder, men skal droppes i og ende op i selve lempelsesområdet. Straf for at spille bold uden for "lempelsesområde": 2 straffesleg/tab af hul.
6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving
7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf
8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)
9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)
10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
12. Vandhazard hedder nu strafområde
13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
14. Bold bevæger sig på greenen på grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering – genplacér uden straf
15. Bold tilfældigt flyttet af spilleren på greenen – genplacér uden straf
16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen
20. Bold hviler mod flagstang i hullet: I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen
21 Lempelse for hundes gravede huller.
Tilbage til indhold