Handicapsystem 2021 - LiF

Gå til indhold

Handicapsystem 2021

Nyt handicapsystem 2021 - i korte træk

 • ALLE runder på mindst 9 huller er tællende og SKAL indrapporteres. SKAL! Også runder på 9-17 huller.
 • Spillerne indtaster selv dagens bruttoscore hul for hul efter runden f.eks. via Golfbox-app på en smartphone. Det gør spillergruppen typisk sammmen efter runden, et hul ad gangen. Høje scores eller Hallington scores noteres, som de er.
 • Handicaps beregnes stadig vha Stablefordresultat (dvs systemet nedjusterer selv høje hulscores til "netto dobbeltbogey" , som jo giver netop 0 point), men i stedet for at Golfbox registrerer og arkiverer rundens antal Stablefordpoints, registreres hvilket handicap, der er spillet til i runden. Dette kaldes rundens "Handicapresultat".
 • Ud af de til enhver tid seneste 20 handicapresultater (perioden kan strække sig hen over årsskifte, dog ikke før 2018) udvælger Golfbox de 8 bedste.
 • Gennemsnittet af disse 8 bedste handicapresultater definerer (Læs: "er") spillerens nye handicap, gældende fra midnat efter spillet.
 • Systemet administreres ens uanset handicap op til 54.
 • Der er et system til beregning af handicapresultat efter scores færre end 18 hulller, f.eks. tillægges 17 point efter spil af 9 huller.

Undtagelser:
 • Hvis vejret på dagen for en runde var meget hårdt, roughen ekstra slem eller banen meget nem, og alle dagens scores markant afspejler dette, tager Golfbox hensyn til det ved handicapreguleringen. Derfor kan handicapændringen først ske ved midnat.
 • Vokser en spillers handicap over 12 måneder mere end 3 slag, dæmper Golfbox stigningstakten.
 • Vokser en spillers handicap over 12 måneder mere end 5 slag, standses stigningstakten.
 • Scorer en spiller 43 eller flere Stablefordpoint i en runde, sænkes handicappet et eller to slag ekstra (det gøres ved at alle scores det seneste år forbedres administrativt med 1 eller 2 slag).

Detaljeret gennemgang, klik her!

Tilbage til indhold