Tilmelding og afstemning - LiF

Gå til indhold

Tilmelding og afstemning

Tilmelding til LiF-arrangementer samt køb af LiF-memorabilia.
Du får en bekræftelse pr. e-mail til den adresse, du oplyser.
Betaling via bankoverførsel til  1551  8992665.
Husk at oplyse navn og hvad betalingen omfatter ved bankoverførsel.
LiF-Kontingent
Gælder for hele året.
900,00kr
Tilføj
LiF-slips
LiF's klubslips
0,00kr
Tilføj
Krøniken
LiF's eftertragtede krønike, som beskriver foreningens første kvarte århundrede i underholdende form, ikke uden en vis humoristisk undertone. En oplagt gaveide.
295,00kr
Tilføj
Efterårstur i dobbeltværelse
4.735,00kr
Tilføj
Efterårstur i enkeltværelse
5.000,00kr
Tilføj
Efterårstur med fritspilskort i dobbeltværelse
4.335,00kr
Tilføj
Efterårstur med fritspilskort i enkeltværelse
4.600,00kr
Tilføj
Afbud til Nytårsfrokost
0,00kr
Tilføj
Resultat af afstemning om vedtægtsændringer:
Alle de nedenfor anførte forslag blev vedtaget
(se begrundelser i bunden af siden):
Forslag 1 til LiF vedtægtsændring (gældende fra 1/1 2021):
Følgende tekst i §8 udgår og erstattes af ny tekst:
Golfturneringerne foregår normalt som 18-hullers slagspilturneringer med handicap i en forårs- og en efterårsperiode hvert år.
Ny tekst:
Der spilles en række golfturneringer i hhv. en forårs- og en efterårsperiode hvert år. Golfturneringerne foregår normalt som 18 hullers slagspil med en maksimumsscore på hvert hul lig med 2 x par (”Hallington”). En spiller kan dog inden runden vælge kun at spille 9 huller – under følgende betingelser:
  • Antal tildelte slag halveres og halve slag rundes NED i LiF resultatsammenhæng! (Eksempel: Har man f.eks. 17 tildelte slag på 18 huller, får man 8 slag på de 9 spillede huller). Denne regel gælder også, selvom alle spiller 9 huller. (Note: Stablefordresultat til handicaprapportering beregnes fortsat  med oprundet antal tildelte slag).
  • Nettoresultatet multipliceres med 2 for at opnå et simuleret 18-hullers LiF-resultat, idet dog den simulerede bagni ikke kan være bedre end én over par netto. (Note: i 2020 var det ”ikke bedre end par netto”).
Forslag 2 til LiF vedtægtsændring:
Følgende tekst i §9 udgår og erstattes af ny tekst:
Scorer registreres som antal slag over eller under par netto.
Ny tekst:
Scorer registreres som antal slag over eller under par netto, korrigeret for PCC hvis aktuelt, dog ikke sidste spilledag i en halvårssæson. Korrektion for PCC for en 9 huls runde foretages for det simulerede 18-hullers LiF-resultat. Justeringen har ingen betydning for rundepræmierne, som jo uddeles, inden PCC er kendt.
(Note: Dette har kun betydning på halvårsskemaet, hvor det vil gøre, at resultaterne på nogle  enkelte dage bliver korrigeret op eller ned for alle spillerne på dagen. Der kan dog være forskel på PCC justeringen på 9-  og 18-hullers banerne, med der ændres ikke på de udleverede rundepræmier).
Forslag 3 til LiF vedtægtsændring:
Følgende tekst i §17 (om portvinsmatcher) udgår og erstattes af ny tekst:
Der spilles med handicap, evt. reguleret i h.t. §12.
Ny tekst:
Portvinsmatcher spilles med handicap, som ikke er reguleret i h.t. §12.
 
Begrundelse for forslagene:
  • De fleste af os er formentligt enige om, at det med vores nuværende ”9-hullers-regel” om at gange  slagspilsresultatet med 2 er lettere (eller ”mere sandsynligt”) at score et godt LiF-runderesultat ved spil af kun 9 huller end ved spil af 18 huller. Forslagsstillerne finder det uheldigt, at man kan opnå en fordel ved at spille færre huller, og fremsætter derfor Forslag 1.
  • I det nye handicapsystem, som træder i kraft 1/1 2021, gælder den regel for handicap-registrering efter spil af 9 huller, at de ikke-spillede 9 huller ”spilles” 1 slag dårligere end til handicap. Et ”nulresultat” på 9 huller takseres altså som +1. Og f.eks. et +3 resultat på 9 huller takseres som et +4 resultat på 18. Altså ved hcp-regulering.
  • I det nye handicapsystem introduceres et begreb, som hedder ”PCC”. PCC er en justering af banens Course Rating som følge af usædvanlige spilleforhold, f.eks. dårligt vejr og/eller høj rough (vanskeligere spilleforhold) eller tør bane med meget rul og/eller klippet rough (lettere spilleforhold). Justeringen sker kun sjældent, nemlig når de på dagen indkomne spilleresultater afviger meget fra det normale. CR kan justeres 1 nedad (lette spilleforhold) eller 1 – 3 opad (vanskelige spilleforhold). Justeringen sker på baggrund af alle indkomne resultater (ikke bare LiF-resultater) på banen og dagen, og beregnes af Golfbox ved midnat, hvorefter Golfbox regulerer handicaps om natten. Dette har inspireret til Forslag 2.
  • Ifølge vores nuværende vedtægter spilles vandrepokalmatcher ikke med handicapreduktion iht §12, mens portvinsmatcher spilles med denne eventuelle handicapreduktion. Forslagsstillerne foreslår ens regler desangående i de to matchsituationer. Forslag 3.
Tilbage til indhold