Ulvematch - LiF

Gå til indhold

Ulvematch

Diverse
Ulvematch i golf

En 2 mod 2 partnermatch med 4 deltagere, som spiller hver sin bold.
Handicapslag på hullerne tildeles efter handicapnøglen, men relativt til spilleren med
lavest handicap - idet denne således får 0 slag.
På 1. hul trækkes lod om honnør-rækkefølgen. Den spiller, som har honnøren, kaldes
"ulven".
Honnør erhverves derefter individuelt ved bedre nettoscore på hullet før.
Hullet vindes af siden med laveste sammenlagte nettoscore.
Efter hvert hul får spillerne på siden, der vandt hullet, hver ét point (én op) og hver af
spillerne, der tabte hullet får minus 1 point (én ned).
Før hvert hul sammensættes partnere på følgende måde:
Efter selv at have drivet, iagttager ulven de øvriges drives. Han må da, inden den næste
spiller driver eller teestedet forlades, vælge den spiller, som lige har drivet, til sin partner
på hullet.
Forlader ulven teestedet uden at have valgt partner, bliver han "ensom ulv" på hullet.
Hvis der er en ensom ulv på hullet, bliver pointregnskabet på det hul anderledes, idet den
ensomme ulv så spiller om +/- 2 point mod hver enkelt af de andre tre.
Eksempel: Vinder den ensomme ulv over to spillere, men deler med den tredie, får ulven
4 point og de to får hver minus 2 point. Den sidste får 0.
En netop udnævnt partner kan - inden næste slag i matchen slås eller teestedet forlades - afslå at blive partner,
men bliver så selv ensom ulv, og den oprindelige ulv mister sin ulvestatus.
Undtagelse fra honnørreglen på sidste hul:
På sidste tee er spilleren med den mest negative pointsum ulv og har honnøren. Dette
gælder også på 9. hul, hvis der spilles om f.eks. øl på de første 9 huller. I tilfælde af ens
"mest negative" pointsum hos to eller flere spillere er den spiller, som har højest handicap,
men ikke slag på hullet, ulv. 
Tilbage til indhold